De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 4 januari 2017

Rusland streeft ernaar Polen te destabiliseren, stop de NAVO-troepen

Rusland streeft ernaar Polen te destabiliseren en Amerika te stoppen van het opvolgen van beloftes om troepen te sturen naar de oostgrens van Polen, heeft politicoloog Jerzy Targalski gezegd.
Kremlin

Panorama van Moskou Kremlin vanaf Bolshoi Kamenny brug – auteur Минеева Ю. (Julmin) CC BY-SA 1.0

In juli, besloot een NAVO-top in Warschau om de militaire aanwezigheid van de alliantie op de oostelijke flank te verhogen, met inbegrip van een Amerikaans bataljon in Polen.

“Vanuit het Russische standpunt gezien, is het, het belangrijkste dat Polen wordt gedestabiliseerd zodat Polen ophoudt een serieus land te zijn,” vertelde Targalski Radio Polen.

“… Zo dat het een plek wordt waar het niet rendabel zal zijn voor de Amerikaanse troepen uitgezonden te worden, want het is niet bekend wat onrust en rellen kunnen doen,” voegde hij eraan toe.

Volgens Targalski, zijn recente botsingen met de politie, die volgde nadat een Pool naar verluidt door twee Noord-Afrikaanse burgers als vergelding werd gedood voor een vermeende diefstal van twee flessen drank uit een Kebab restaurant in Ełk, in het noord-oosten van Polen, maar toevallig, een voorbeeld van de destabilisatie die op de Russische agenda staat.

Hij zei dat Polen de situatie in Europa weerspiegelt – dat raciale spanningen te midden van een vluchteling crisis omvat – en dit kan gebruikt worden om mensen te manipuleren in de rellen.

Hij zei dat de spanningen als een “licht ontvlambaar materiaal waren, dat werd vergaard” en dat “het genoeg is om de juiste suggestie doen … de juiste [groep mensen] die gemanipuleerd kan worden”.

“In een voorbereide provocatie, waar het slachtoffer een Rus is, zou het mogelijk zijn om een campagne tegen Polen te starten, in welk geval de campagne grote betekenis zou hebben op het Europese toneel,” zei Targalski.

“Zoiets zou nuttig zijn voor Rusland bijvoorbeeld voor de verkiezingen of net na de verkiezingen in West-Europa – er zullen verkiezingen zijn in Frankrijk, Duitsland en de pro-Russische regering zullen worden versterkt – zodat ze moeten worden voorzien van een soort van excuus, nodig om een standpunt tegen Polen in te nemen als een land dat conflicten veroorzaakt,” en bevooroordeeld is tegen Rusland, voegde hij eraan toe.

De enige manier om dit onschadelijk te maken, zei Targalski, is om te infiltreren in deze groepen en ze te controleren om te ontdekken wie gevoelig zijn voor provocatie.

Targalski zei ook dat Rusland alles observeert wat er gebeurt in Polen, eraan toevoegend dat de vier drones die vorig jaar het Poolse luchtruim schonden de waakzaamheid en de reactie van het land testen.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse parlement overhandigd CCTV opnamen aan de autoriteiten

CCTV opnames van de 16 december stemming over de begroting binnen de zuilen zaal van het Poolse parlement is overhandigd aan de politie en de hoofdaanklager.
CCTV

CCTV cam – auteur Sanderflight CC BY-SA 4.0

Een ambtenaar van de kanselarij van het parlement zei, dat het kantoor wacht op de officiële toestemming om de opnames te publiceren. “We hopen dat dit zal gebeuren zonder onnodige vertraging,” zei hij.

De opnamen zijn bedoeld om licht te werpen op de procedure in de “Zuilen Zaal”, waar een belangrijke stemming werd gehouden over de begroting van 2017 met deelname van parlementsleden van de regeringspartij Wet en Rechtvaardigheid (PiS), evenals een handvol oppositie afgevaardigden .

De oppositiepartijen Burger Platform (PO) en Nowoczesna hebben zich afgevraagd of er aan een quorum was voldaan, en hebben de stemming “illegaal” genoemd.

PiS heeft alle aantijgingen ontkend en zei dat de stemming in overeenstemming was met de regelgeving.

Als de CCTV opnames openbaar worden gemaakt kunnen ze bewijs bieden over hen die hebben deelgenomen aan de stemming, en precies hoeveel mensen deelnamen. (Rg)

Bron: The News.pl (English version)

Oppositieleider: Reis naar Portugal was ‘persoonlijk’

De leider van Polen’s oppositie partij Nowoczesna, Ryszard Petru, zei dat een recente reis naar Portugal van “persoonlijke” aard was, en uit eigen zak werd betaald.

Petru werd op 31 december gefotografeerd in een vliegtuig op weg naar Portugal, te midden van een sluimerende parlementaire crisis waarin parlementsleden van de oppositie op 16 december aan een sit-in protest begonnen.

Het feit dat Petru, een van de meest vocale leden van de oppositie, besloot om het land te verlaten, terwijl partijgenoten plenaire zaal van het parlement bezette werd door veel commentatoren gezien als een gebrek aan inzicht van zijn kant.

De foto uit het vliegtuig toont Petru gekleed in vrijetijdskleding zittend naast partij collega Joanna Schmidt. Het werd breed gedeeld op sociale media.

Bij zijn terugkeer naar Polen op dinsdag, vertelde Petru de commerciële omroep TVN dat de reis van “persoonlijke” aard was, en werd betaald noch door de staat noch door de partijkas.

Eerder in de week, verklaarden een aantal Nowoczesna parlementsleden dat zij niet wisten waar Petru was, schijnbaar niet op de hoogte dat hij het land had verlaten. Enkele uren na het beweren dat ze niet wist waar Petru was, zei partij MP Katarzyna Lubnaueri dat de reis “pre-gepland was en gerelateerd aan partij zaken”.

Ze zei later dat in de vroege dagen van het protest, parlementsleden van de oppositie een rooster hadden gemaakt van wie het parlement zou bezetten op een bepaalde dag, en voegde eraan toe dat “mensen vrij waren om te doen wat ze graag doen op hun vrije dagen”.

She later said that in the early days of the protest, opposition MPs had drawn up a roster of who would occupy parliament on any given day, and added that “people were free to do anything they liked on their off days”.

Volgens de tabloid Super Express tabloid, is Schmidt onlangs gescheiden, en dit was niet de eerste buitenlandse reis die ze met Petru deed.

Bron: The News.pl (English version)

Het Parlement zal bijeen komen in een bijzaal, te midden van een crisis

Het Parlement zal op 11 januari bijeen in een bijzaal als de oppositie blijft protesteren in de plenaire zaal, heeft de woordvoerster van de regeringspartij PiS gezegd.

De Poolse parlement is momenteel op reces tot 11 januari.

“Op 11 januari zullen leden van Wet en Rechtvaardigheid [PiS] en Verenigde Rechts terugkeren naar het Parlement, en we hopen terug te keren en normaal te kunnen werken; zeker zullen we proberen om in de plenaire zaal te werken,” zei de partij woordvoerster Beata Mazurek, op maandag.

Ze voegde eraan toe dat ze hoopt dat tegen die tijd, de oppositiepartijen Nowoczesna en Burger Platform zullen stoppen met het bezetten van de plenaire zaal, waar ze een sit in protest houden sinds 16 december.

Protesterende Kamerleden hebben gezegd dat ze de zaal zullen bezetten tot 11 januari wanneer de vergaderingen en debatten in de plenaire zaal weer aanvangen. Ze bestormden het podium van het parlement tijdens een debat over de begroting en de Parlementsvoorzitter de behandeling van de zaak naar een andere zaal verplaatste.

PiS en een handvol van de parlementsleden van andere partijen slaagde er in de begroting aan te nemen, in een reeks van gebeurtenissen die ‘illegaal’ worden genoemd door de oppositie, bewerend dat haar parlementsleden grotendeels werden uitgesloten van deelname.

Top PiS leden hebben ontkend dat er onregelmatigheden waren met de manier waarop de stemming werd uitgevoerd, en noemde de protesten door de oppositie “een poging tot staatsgreep”.

Poolse president Andrzej Duda heeft aangeboden te bemiddelen in de kwestie.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl