De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Poolse bisschoppen spreken zich uit over de geplande opgravingen

Poolse rooms-katholieke bisschoppen hebben hun stem laten horen in het debat rond de geplande opgravingen van de lichamen van de slachtoffers van de crash 2010 van het Poolse presidentiële vliegtuig in Smoleńsk, het westen van Rusland.

Fr. Paweł Rytel-Andrianik, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie, heeft sympathie uitgedrukt met alle families die hun geliefden in de crash verloren en voor wie de opgraving een traumatische ervaring is.

“Met hun mening moet rekening worden gehouden,” zei hij, eraan toevoegend echter dat “terwijl volledig begrijpend het standpunt van degenen die tegen de opgravingen zijn, er rekening mee moet worden gehouden dat de crash van het presidentiële vliegtuig een tragedie was die de hele natie raakte en daarom een belangrijk onderdeel vormt van het historisch bewustzijn van de Polen.”

Rytel-Andrianik herinnerde eraan dat in overeenstemming met de leer van de Kerk “de lichamen van de doden met respect en naastenliefde behandeld moeten worden.”

Hij benadrukte echter dat het de plicht van de kerk is om de aandacht te vestigen op de noodzaak om de waarheid en gerechtigheid te zoeken. Een bewustzijn van dit geeft aanleiding tot de morele plicht zich te verzetten tegen alle pogingen om niet alleen de Smoleńsk tragedie te gebruiken voor politieke doeleinden, maar ook om het te marginaliseren of kleineren, evenals zich te verzetten tegen eventuele pogingen om verantwoordelijkheid te omzeilen door hen die schuldig aan het bevonden konden worden, schreef hij in de officiële verklaring.

De reactie van de Kerk volgt op een aankondiging dat de eerste opgravingen van de slachtoffers van de Smoleńsk crash zijn gepland voor 14 november.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl