De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for oktober 2016

Poolse parket onderzoekt gebrek aan vliegtuigcrash autopsies

Aanklagers hebben een onderzoek gelanceerd in het waarom de autopsies op de slachtoffers van de 2010 Poolse presidentiële vliegtuig crash niet in Polen zijn uitgevoerd.
Smoleńsk

Herdenking steen op de Smoleńsk luchthaven – auteur Happa / CC 3.0

Het Landelijk Parket zei dat het onderzoek werd veroorzaakt door “ernstige fouten en nalatigheden van aanklagers zes jaar geleden”, in de nasleep van de 10 april 2010 crash, die de dood zag van 96 mensen.

Het Landelijk Parket zei in een verklaring dat in 2010 “om onverklaarbare redenen, de resultaten van de autopsies uitgevoerd in Moskou, die in feite niet hebben plaatsgevonden, te goeder trouw werden aanvaard.

“Evenmin werden autopsies uitgevoerd na het transport van de lichamen van de slachtoffers van de ramp naar Polen, terwijl het normaal altijd plaatsvindt in het geval van het overlijden van een Poolse burger in het buitenland.”

Poolse radiozender RMF FM heeft gemeld dat 83 opgravingen van de lichamen van de slachtoffers tegen het einde van het jaar moeten worden afgerond.

De opgravingen zullen toelaten dat nieuwe autopsie worden uitgevoerd.

De sarcofaag van Lech Kaczyński en zijn vrouw Maria Kaczyńska in Wawel kathedraal in Kraków, het zuiden van Polen, zal de eerste zijn om op 14 november te worden geopend, aldus bronnen van het station.

In voorgaande jaren, zijn negen opgravingen uitgevoerd. Aanklagers gaf later toe dat zes lichamen ten onrechte geïdentificeerd en dus ook in de verkeerde graven begraven waren.

De Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die vorig jaar aan de macht kwam, heeft een onderzoek heropend in het 2010 vliegtuigongeluk.

Sommige PiS politici hebben beweerd het presidentiële vliegtuig werd neergehaald door een explosie, en een verslag in het kader van Polen’s vorige regering die besloot dat de crash een ongeluk was, werd betwijfeld.

Volgens berichten in de media, zullen de lichamen van de slachtoffers nu tijdens de autopsies worden getest op sporen van explosieven.

De families van sommige van de vliegtuigcrash slachtoffers zijn tegen de beslissing om de lichamen op te graven.

Bron: TVP/PAP, The News.pl (English version)

EU-Canada vrijhandelsakkoord ondertekend

De EU en Canada hebben een vrijhandelsakkoord ondertekend.

De onderhandelingen over de CETA deal duurde vijf jaar en werd in 2014 gesloten.

De overeenkomst voorziet in de afschaffing van nagenoeg alle tarieven tussen de EU landen en Canada, alsmede de liberalisering van de handel in diensten.

De voorstanders van het vrijhandelsakkoord hebben gewezen op de voordelen, zoals nieuwe mogelijkheden voor groei van het BBP en het creëren van nieuwe kansen voor meer werkgelegenheid.

Het hoofd van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, beschreef CETA als een moderne oplossing.

“Dit is een belangrijke dag voor de Europese Unie en ook voor Canada, want we stellen internationale normen in die door anderen gevolgd moeten worden,” zei hij.

Polen heeft over het algemeen CETA ondersteund. Er zijn echter twijfels geuit over de internationale investeringen arbitrage en de stroom van lagere norm landbouwproducten uit Canada, die werd bekritiseerd door de Poolse agrarische sector.

Het document dat het CETA vrijhandelsakkoord volledig afsluit moet nog geratificeerd door alle EU-lidstaten.

Bron: The News.pl (english version)

Russische oorlogsschepen in de Baltic ‘agressief en onverantwoordelijk’

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken beschreef de inzet in de Oostzee van twee Russische oorlogsschepen met lange afstand kruisraketten als “agressief en onverantwoordelijk”.
NAVO

Klein raket schip de “Grad Sviyazhsk” – auteur Ministerie van defensie van de Russische Federatie – CC BY 4.0

In een interview voor de Poolse Radio, zei minister Witold Waszczykowski dat de NAVO in jaren niet zo’n gedrag jegens Rusland heeft getoond.

Hij benadrukte dat de maatregelen genomen op de recente NAVO-top in Warschau, om vier bataljons aan de oostelijke flank van de alliantie in te zetten, een symbolische steun is voor de landen in de regio, in plaats van een geval van militaire aard die Rusland zou kunnen laten geloven dat het geconfronteerd werd met een bedreiging.

“De inzet van oorlogsschepen die in staat zijn om nucleaire raketten te dragen zijn dan ook een onevenredige reactie op de recente besluiten van de NAVO,” zei Waszczykowski.

De Poolse minister van Defensie Antoni Macierewicz had eerder gezegd dat het verplaatsen van deze schepen in de Oostzee de machtsverhoudingen verandert.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse bisschoppen spreken zich uit over de geplande opgravingen

Poolse rooms-katholieke bisschoppen hebben hun stem laten horen in het debat rond de geplande opgravingen van de lichamen van de slachtoffers van de crash 2010 van het Poolse presidentiële vliegtuig in Smoleńsk, het westen van Rusland.

Fr. Paweł Rytel-Andrianik, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie, heeft sympathie uitgedrukt met alle families die hun geliefden in de crash verloren en voor wie de opgraving een traumatische ervaring is.

“Met hun mening moet rekening worden gehouden,” zei hij, eraan toevoegend echter dat “terwijl volledig begrijpend het standpunt van degenen die tegen de opgravingen zijn, er rekening mee moet worden gehouden dat de crash van het presidentiële vliegtuig een tragedie was die de hele natie raakte en daarom een belangrijk onderdeel vormt van het historisch bewustzijn van de Polen.”

Rytel-Andrianik herinnerde eraan dat in overeenstemming met de leer van de Kerk “de lichamen van de doden met respect en naastenliefde behandeld moeten worden.”

Hij benadrukte echter dat het de plicht van de kerk is om de aandacht te vestigen op de noodzaak om de waarheid en gerechtigheid te zoeken. Een bewustzijn van dit geeft aanleiding tot de morele plicht zich te verzetten tegen alle pogingen om niet alleen de Smoleńsk tragedie te gebruiken voor politieke doeleinden, maar ook om het te marginaliseren of kleineren, evenals zich te verzetten tegen eventuele pogingen om verantwoordelijkheid te omzeilen door hen die schuldig aan het bevonden konden worden, schreef hij in de officiële verklaring.

De reactie van de Kerk volgt op een aankondiging dat de eerste opgravingen van de slachtoffers van de Smoleńsk crash zijn gepland voor 14 november.

Bron: The News.pl (English version)

V4 geeft gezamenlijke verklaring inzake het Internationale Hof van Justitie

De Visegrad Group (V4) presenteerde op donderdag zijn allereerste gezamenlijke positie tijdens een jaarlijks debat in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York gewijd aan het Internationale Hof van Justitie.

De rechtbank is de belangrijkste gerechtelijke instantie van de Verenigde Naties.

Het gemeenschappelijk standpunt van de V4 landen – Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije – over de resultaten en uitdagingen van het Internationale Hof van Justitie werd geleverd door Andrzej Misztal, directeur van de Juridische en Verdrag afdeling van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In zijn toespraak, verklaarde Misztal de steun van de Visegrad-groep voor de belangrijke rol die het Hof speelt in de vreedzame oplossing van internationale geschillen. Hij merkte ook op dat het Internationaal Hof van Justitie zijn volledige missie niet kan uitvoeren zonder het engagement van alle lidstaten van de VN.

Bron: MSZ, The News.pl (English version)

Italië en Griekenland ‘dreigen met blokkeren EU-middelen voor V4

Griekenland en Italië, de landen die het zwaarst getroffen zijn door de vluchtelingencrisis, dreigen over de besteding van middelen van de Europese Unie aan de V4 landen een veto uit te spreken, heeft de krant Rzeczpospolita gezegd.

De Visegrad Group (V4) landen – Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije – hebben geweigerd om vluchtelingen te aanvaarden van hotspots zoals Italië en Griekenland in overeenstemming met de EU-quota.

De Griekse premier Alexis Tsipras vertelde journalisten dat “als een lidstaat zich niet wil houden aan de overeenkomst, zal het een goed idee zijn om te snijden – of om op zijn minst te beperken. – de financiering van Brussel.” Hij voegde eraan toe dat de Poolse regering overeengekomen was om deel te nemen aan het EU verhuizing schema een jaar geleden.”

Ondertussen, vertelde de Italiaanse premier Matteo Renzi de publieke omroep RAI dat hij de uitbetaling van EU-middelen aan landen die weigeren om migranten te aanvaarden zou vetoën.

Onder de regeling, die was afgesproken onder de EU-lidstaten een jaar geleden, zou 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië worden verplaatst over het hele blok.

Polen’s toenmalige regering beloofde 7.000 vluchtelingen op te nemen. Echter, Rzeczpospolita schrijft, de huidige Wet en Rechtvaardigheid (PiS) overheid heeft niet één asielzoeker opgenomen in het kader van de overeenkomst.

De krant voegde eraan toe dat Polen de grootste ontvanger is van EU-structuurfondsen voor de periode 2014-2020.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een herziening van de begroting en eventuele wijzigingen moeten door alle lidstaten worden aanvaard. Het betekent dat zowel Griekenland of Italië de uitbetaling van EU-fondsen aan Polen kunnen vetoën.

De Europese Commissaris voor migratie, Dimitris Avramopoulos, vertelde Rzeczpospolita dat de Commissie nog zou proberen om een permanent mechanisme door te drukken voor het verplaatsen van vluchtelingen over het blok, een maatregel waartegen de Poolse regering zich sterk heeft verzet.

Bron: The News.pl (English version)

Polen zal ‘onverenigbare’ EU-eisen verwerpen

Minister-president Beata Szydło zei op donderdag dat haar regering geen wetswijzigingen zou introduceren die aanbevolen zijn door de Europese Commissie en die onverenigbaar zijn met de Poolse belangen.

Te midden van een constitutionele crisis in Polen, drong de Europese Commissie in juli bij Warschau er op aan om uitspraak van het Grondwettelijke Tribunaal te respecteren, gaf een reeks aanbevelingen uit en gaf Warschau drie maanden de tijd hieraan te voldoen.

Maar Szydło vertelde donderdag op een persconferentie dat haar regering niet zou “introduceren in het Poolse rechtssysteem enige aanbevelingen die onverenigbaar zijn met de belangen van de Poolse staat, die niet verenigbaar zijn met de belangen van de Poolse burgers.”

Haar opmerkingen waren het laatste salvo in een voortdurende ruzie tussen Warschau en de EU-politici die Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij hebben beschuldigd van het eroderen van de democratie en de rechten sinds ze vorig jaar aan de macht kwamen. PiS heeft dergelijke aanklachten ontkend.

Termijn van drie maanden

Met een termijn van drie maanden voor Warschau om een antwoord te geven op de Europese Commissie eindigend op donderdag, verklaarde Szydło dat Polen “te zijner tijd” zou antwoorden aan het EU uitvoerende orgaan.

Ze voegde eraan toe “voor ons is het onbegrijpelijk voor de wettelijke veranderingen die we introduceren in Polen, in overeenstemming met de Poolse wetgeving, dat deze voortdurend worden ondermijnd.”

De commissie zei in juli dat het geloofde dat er “een systemische bedreiging was voor de rechtsstaat in Polen.”

Het riep de Poolse regering op het december oordeel van het Grondwettelijk Tribunaal over de benoeming van rechters te publiceren, naast een maart uitspraak, toen de rechter zei dat veranderingen doorgedrukt aan het eind van vorig jaar door de heersende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij het Tribunaal verhinderde om “betrouwbaar en efficiënt” te werken.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Regerende partij schept op over successen een jaar na de verkiezingen

Parlementsleden van Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij hebben op haar successen gewezen nadat ze een geleden aan de macht kwamen, terwijl de oppositieleiders vernietigend waren en het een “regering van mislukking” noemden.

Op een persconferentie op dinsdag markerend een jaar sinds de algemene verkiezingen toen Wet en Rechtvaardigheid een parlementaire meerderheid won, zeiden PiS parlementsleden Łukasz Schreiber en Michał Dworczyk dat de premier Beata Szydło regering grote sociale en financiële verbeteringen heeft ingevoerd.

Schreiber zei dat het vlaggenschip “500+” en “Thuis +” programma’s – Poolse gezinnen een PLN 500 maandelijkse betaling heeft vanaf het tweede kind en goedkope huisvesting – successen van de overheid waren.

Hij voegde eraan toe dat andere programma’s zoals het verstrekken van gratis medicijnen voor senioren, evenals het verhogen van het minimumloon, en het verlagen van de belastingen voor kleine bedrijven, ook veren in de hoed van de overheid.

Dworczyk voegde eraan toe dat het afgelopen jaar, PiS heeft de veiligheid van Polenheeft verbeterd. “De NAVO-top was een buitengewoon succes. Als gevolg hiervan, zullen geallieerde troepen – vooral Amerikaanse – in Polen gestationeerd worden,” zei hij, eraan toevoegend dat de defensie-uitgaven zijn toegenomen.

Een ‘regering van falen’

Schreiber zei dat ondanks dit, de oppositie, met name het Burgerplatform (PO) partij, die werd afgezet in de algemene verkiezingen van 25 oktober, klaagt dat er niet genoeg is gedaan.

“We zijn gewend geraakt aan het feit dat de oppositie alles bekritiseert,” zei Schreiber.

In een aparte persconferentie op dinsdag, beschreef PO leider Grzegorz Schetyna de overheid als een “regering van mislukking”.

“Dit is een verloren jaar geweest … Dit is een overheid die een beleid van haat heeft … en worstelt met de autoriteit,” zei Schetyna, verwijzend naar een voortdurende patstelling tussen PiS en het Grondwettelijk Tribunaal.

Schetyna noemde ook de vijandigheid tussen de regering en de voormalige Solidariteit leider en ex-president Lech Wałęsa, en uitte bezorgdheid over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de “vrijheid van vrouwen”.

Bron: The News.pl (English version)

Sommige Smoleńsk families tegen opgravingen

Een aantal van de families van de slachtoffers van de 2010 Poolse presidentiële vliegtuig crash, hebben in een open brief beroep aangetekend tegen een besluit de lichamen op te graven.
Smoleńsk

Delen van het wrak bij Smoleńsk –auteur Silverrebel / wikipedia

Meer dan 200 familieleden van een aantal van de mensen die bij de ramp in Smoleńsk, westelijk Rusland omkwamen, hebben de brief aan de Poolse autoriteiten en katholieke geestelijken ondertekend.

De Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die vorig jaar aan de macht kwam, heeft een onderzoek heropend in de 10 april 2010 vliegtuigcrash in Smoleńsk in het westen van Rusland, die de dood van 96 mensen zag, onder wie de toenmalige president Lech Kaczyński.

Sommige PiS politici hebben beweerd dat het presidentiële vliegtuig werd neergehaald door een explosie, en hebben een rapport van Polen’s vorige regering die besloot de crash een ongeluk was, vanaf het begin bestreden.

Volgens berichten in de media, zullen de lichamen van de slachtoffers nu op sporen van explosieven worden getest.

PiS leider Jaroslaw Kaczynski heeft gezegd dat zijn tweelingbroer Lech Kaczynski’s lichaam een van de eerste zou zijn, zo niet de eerste om te worden opgegraven.

De door een aantal van de families van de slachtoffers ondertekende brief zei: “Zes jaar na die verschrikkelijke dagen alleen en hulpeloos staand in het zicht van een meedogenloze en wrede daad: worden onze geliefden uit hun graven genomen …

“Wij, de families, hebben maandenlang tevergeefs onze bezwaren geuit tegen de aankondiging van deze onbegrijpelijke en ongerechtvaardigde onderneming.”

Polen’s Landelijk Parket kondigde in juni aan, dat de lichamen van de crash slachtoffers zouden worden opgegraven en heeft onlangs de families pas schriftelijk op de hoogte gebracht.

Volgens het parket, zullen de opgravingen nieuwe autopsies mogelijk maken omdat eerdere rapporten van de Russische experts te “veel onregelmatigheden”hadden.

De Poolse autoriteiten hebben gezegd dat opgravingen kunnen worden uitgevoerd zonder toestemming van de gezinnen.

In 2014 concludeerde de Macierewicz commissie, een groep parlementariërs voornamelijk uit de toenmalige oppositie PiS partij, dat het Poolse presidentiële vliegtuig werd neergehaald door een explosie.

Dit was in schril contrast tot eerdere officiële Poolse en Russische militaire rapporten over de oorzaken van de Smoleńsk tragedie, die gebeurde in dichte mist tijdens het aanvliegen van een militair vliegveld waar de grond identificatie radar ontbrak.

Het Poolse rapport haalde een catalogus van fouten aan de Poolse kant aan, terwijl het ook wees op fouten gemaakt door de Russische medewerkers van de verkeerstoren op de Smoleńsk Militaire Luchthaven.

De Russische rapport geplaatst alle schuld bij de Polen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Spodek viert verjaardag

Een Poolse architectuur icoon en symbool van de stad van Katowice, de “Spodek” (vliegende schotel hal) vierde op zaterdag haar 45e verjaardag met een open dag.
Spodek

Spodek en de Gen. Jerzego Ziętka rotonde in het centrum van Katowice in de nacht – Halaston – CC BY-SA 3.0

De hele dag konden bezoekers deelnemen aan trainingen met atleten, het testen van de ijsbaan, en rondleidingen op plekken waar het meestal voor bezoekers verboden is.

Het jubileum werd ook gemarkeerd met een tentoonstelling van affiches, een debat over de toekomst van de hal, en een concert met Poolse top bands.

Sinds gebouwd in 1971, is Spodek is een van de beste erkende sport- en evenementenhallen in Polen.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl