De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 13 juli 2016

Drie op de vier Polen vrezen dat Brexit de Poolse belangen pijn zal doen

Bijna drie op de vier Polen vrezen dat de Britse terugtrekking uit de Europese Unie een nadelig effect zal hebben op Polen, aldus een onderzoek.

Maar de studie van enquêteurs CBOS toont dat minder dan de helft van de respondenten zich zorgen maken over de Britse beslissing in een referendum in juni om de Europese schaapskooi te verlaten.

Tweeënveertig procent van de ondervraagden verklaarde dat ze onverschillig tegenover de uitkomst waren, terwijl vijf procent zei dat ze van het besluit goedkeurde.

De vrees voor post-Brexit gevolgen voor Polen komen het meest voor onder de best opgeleide Polen, omdat 61 procent van de respondenten met een hoger onderwijs zei dat ze een dergelijke opvatting onderschrijven.

In een referendum gehouden op 23 juni stemde 51,9 procent van de Britse burgers ervoor om de EU te verlaten, terwijl 48,1 procent stemde om te blijven, een resultaat dat een klap was voor de Europese Unie en onrust veroorzaakte op de mondiale markten.

De stemming leidde ook tot de vrees onder sommige Poolse deskundigen en beleidsmakers dat Brexit zou kunnen leiden tot een groeiende verdeeldheid binnen de Europese Unie in een rijke eurolanden groep en de armere landen in de periferie van het blok welke, voor verschillende redenen, nog niet gereed zijn verder te integreren.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Voorgestelde nieuwe spoorweg regels: een kans voor Polen?

De Europese Parlement’s commissie voor transport en toerisme heeft voorgestelde veranderingen goedgekeurd die personenvervoer per spoorweg markten in de EU-landen kunnen openstellen voor concurrentie van andere lidstaten in het blok.
spoorweg

Vrij nieuw railbed met dubbele spoorlijn – auteur Onderwijsgek / CC BY-SA 2.5 nl

Volgens de website van de Europese Raad, is het pakket van veranderingen “bedoeld om de resterende belemmeringen voor de oprichting van een gemeenschappelijke Europese spoorweg ruimte te verwijderen.”

De nieuwe regels, indien goedgekeurd door het Europees Parlement als geheel en door de Europese Raad, zou de herstructurering van de gefragmenteerde Europese spoorwegnet mogelijk te maken en toestaan dat een unificatie van veiligheids- en technische normen mogelijk is.

Elżbieta Łukacijewska, een Pools lid van de Commissie voor transport en toerisme van het Europees Parlement, zei: “De nieuwe wetgeving is goed nieuws voor reizigers, want het betekent een betere kwaliteit, maar ook lagere prijzen en een breder scala van diensten.”

Łukacijewska zei ook dat ze een kans ziet voor het Poolse bedrijfsleven. Het pakket “is ook een kans voor de Poolse spoorweg reus PKP, die een kans krijgt om de Europese markt te betreden en het voortouw te nemen in de Europese transport sector,” zei ze.

Bron: www.railwaygazette.comwww.consilium.europa.euwww.tvn24bis.pl

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl