De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 21 december 2015

Kardinaal Dziwisz vermaant Poolse politici

Een van Polen’s leiders van de rooms-katholieke kerk, kardinaal Stanisław Dziwisz, heeft een beroep gedaan op beide zijden van de kloof tussen de Poolse politici en samenleving om de problemen door middel van vreedzame dialoog op te lossen.

“Een dergelijke dialoog moet niet worden uitgevoerd in de straat, omdat een dergelijke vorm van ‘communicatie’ alleen de verdeling verdiept en de normen van het politieke leven verlaagt,” benadrukte hij.

Kardinaal Dziwisz, die de aartsbisschop is van Kraków, voerde het woord tijdens een traditionele kerst bijeenkomst gehost op het centrale marktplein op zondag door de burgemeester van de stad.

Hij zei dat de kunst van bestuur in “heiligheid en gerechtigheid” een service is die nederigheid, offer en belangeloosheid vereist, overwegende dat de weergave van oordeel in de “integriteit van het hart” onpartijdigheid, eerlijkheid en bereidheid moet weergeven om aandachtig te luisteren naar de opinies van alle mensen, inclusief mensen met andere gezichtspunten.

Kardinaal Dziwisz, die een lange tijd secretaris was van Paus Jan Paweł II, zei dat verdieping van de verdeeltheden binnen de Poolse samenleving een oorzaak van bezorgdheid zijn.

“De reden dat ik mijn standpunten presenteer zijn de vele verzoeken gericht aan de kerk om haar stem over de kwestie laten horen,” zei hij, toevoegend dat veranderingen van regering een natuurlijke en gezonde zaak zijn omdat niemand een monopolie op de beste vorm van regeren heeft.

“Als iemand echt wil dienen in plaats van regeren, zou hij de bitterheid van de verloren verkiezingen niet te diep moet ervaren en hen die nieuwe doelstellingen willen invoeren niet moeten storen – natuurlijk, als zij gerechtvaardigd zijn en de hele maatschappij dienen,” zei de kardinaal, beklemtonend dat degenen die de macht nam in de democratische verkiezingen in staat zijn om zelf te regeren, “en zouden hun macht moeten uitoefenen met alle groter gevoel van verantwoordelijkheid rekening houdend met de gevoeligheid van een pluralistische samenleving.”

“Wij hebben voor een kwart eeuw geleefd in een vrij Polen. Bent u klaar om u te ontdoen van vooroordelen en zich te onthouden van de verdieping partij verdeeldheid die de samenleving tegenwerken? “ vraagt Kardinaal Dziwisz de politici, toevoegend dat zijn oproep kort voor Kerstmis komt.

Bron: The News.pl (English version)

Potentieel vluchtelingencentrum veroorzaakt protesten in Polen

Inwoners van de stad Olecko in noordoost Polen hebben geprotesteerd na te hebben ervaren dat een plaatselijk hotel kon worden omgezet in een vluchtelingencentrum voor Syriërs.

“We willen deze islamitische cultuur niet,” merkte Karol Gutowski, organisator van het protest op, in een interview met de openbare omroep TVP.

“We zijn bang van deze cultuur.”

De eigenaar van het hotel in kwestie neemt deel aan een openbare aanbesteding met betrekking tot de omzetting van de gebouwen in opvangcentra.

Polen’s laatste regering, onder leiding van de Burger Platform partij, zei toe ten minste 7.000 vluchtelingen op te nemen in het kader van een EU verdeling van vluchtelingen over de lidstaten.

De conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid, die de algemene verkiezingen van 25 oktober won heeft echter aangegeven dat het zich terug kan trekken uit de verbintenissen van de vorige regering.

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl