De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 2 december 2015

Pool klaagt staat aan inzake smog probleem

Een Poolse man heeft een rechtszaak ingediend tegen de staat over de hoge niveaus van smog in zijn inheemse stad Rybnik in Śłąsk, zuidelijk Polen.

Oliwer Palarz, een activist voor de NGO Het Rybnik Smog Alarm, betoogt dat de luchtverontreiniging de kwaliteit van zijn leven beïnvloedt.

Palarz eist PLN 50.000 schadevergoeding van de staat, hoewel hij heeft beweerd dat de som symbolisch is, en dat het zijn belangrijkste doel is aandacht te vestigen op de zaak.

Hij heeft toegezegd dat hij het geld zal doorsluizen naar een plaatselijk ziekenhuis, als hij de geval wint.

“We willen de autoriteiten een signaal sturen, dat wij niet van plan om passief achterover te leunen en verdere achteruitgang van de kwaliteit van de lucht zullen tolereren,” merkte een ander lid van de NGO op.

Hij heeft het Europees Hof van de rechten van de mens geciteerd, die opmerkte dat de mislukking van de autoriteiten om op te treden inzake luchtverontreiniging een schending vormt van de Conventie voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Palarz dient bewijsmateriaal in, met inbegrip van de resultaten van lucht kwaliteit genomen door de regionale inspectie van bescherming van het milieu in Katowice, waaruit blijkt dat de luchtverontreiniging in Rybnik regelmatig de aanvaardbare niveaus overschreden heeft.

Bron: TVN24

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl