De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen toleranter ten opzichte van buitenlanders, toont onderzoek

De meeste Polen zijn gunstig gestemd tegenover het groeiende aantal buitenlanders in Polen, toont een studie die door het ministerie van binnenlandse zaken is vrijgegeven.

buitenlanders

Kraków marktplein – auteur Lestat (Jan Mehlich)

De bevindingen tonen aan dat tweederde van de Polen een enigszins of stevige positieve kijk hebben op de instroom van nieuwkomers naar het land, met een totaal van 65 procent van de samenleving.

Ondertussen,was 6 procent sterk tegen de trend, in combinatie met 16 procent van de respondenten die nogal negatief er tegenover stonden.

Het onderzoek omvatte ook een evaluatie van de acties die worden ondernomen door de staat om voor de bescherming te zorgen van niet-Poolse onderdanen. Een kwart van de respondenten gelooft dat vreemdelingen en mensen van een verschillende denominatie zich niet veilig kunnen voelen in het land.

Iets meer dan 50 procent is zich ervan bewust dat een raciale misdaad met strafvervolging door de staat behandeld wordt.

De strijd tegen haatmisdaden is een van de prioriteiten van het ministerie van binnenlandse zaken en de politie. Om dat doel te bereiken, heeft het ministerie een team opgericht voor de bescherming van de rechten van de mens, gericht op de controle op dergelijke strafbare feiten.

Er zijn ook speciale gevolmachtigden in het politie hoofdkwartier in Warschau die experts zijn op het gebied van vreemdelingenhaat, racisme, en haat misdaden. Ongeveer 72.000 officieren van de politie kregen halverwege het jaar training in het opsporen van racistische misdrijven en procedures betreffende de slachtoffers.

2014 zag ook de lancering van de campagne “Racisme. Zeg het om het te bestrijden” uitgevoerd door het ministerie van binnenlandse zaken, met het doel de bewustmaking over de Poolse regelgeving inzake haatmisdrijven gericht op buitenlanders.

De enquête ”immigranten in Polen. De opinie van Polen op het fenomeen” werd op 27-29 November uitgevoerd op een steekproef van 1.000 volwassenen.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl