De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Rekenkamer tikt Poolse windmolenpark bouw op de vingers

Een aanzienlijk deel van de bestaande windmolenparken aan land in Polen, kunnen zijn gebouwd zonder openbare raadplegingen, zegt een rapport van ’s land’s Rekenkamer (NIK).

Hoewel het verslag beklemtoont dat windenergie wordt gezien als een kans om Polen groener te maken, heeft NIK een negatief advies heeft uitgebracht over het proces van de bouw van windmolenparken aan land in Polen.

Een verslag uitgebracht op de NIK website verklaart dat lokale overheden in veel gevallen protesten van lokale gemeenschappen genegeerd hebben, geen referenda ondernomen hebben om goedkeuring van lokale bewoners te krijgen.

Omkoping en corruptie?

Echter, het rapport toont ook dat beleggers soms gekoppeld waren aan werknemers van lokale overheidskantoren. In het merendeel van de geanalyseerde gevallen, vroegen autoriteiten donaties van investeerders of andere financiële steun in ruil voor een uitgegeven bouwvergunning voor een windmolenpark.

In ongeveer een derde van de gemeenten geïnspecteerd door NIK, werden windmolenparken gevestigd op land in bezit van raadsleden en medewerkers van de lokale overheden, terwijl deze mensen niet van de besluitvormingsprocessen uitgesloten waren (zoals het hoort).

De Rekenkamer is van mening dat het gebrek aan strenge wettelijke voorschriften grotendeels verantwoordelijk is voor de situatie.

Het verslag bevat een aantal aanbevelingen om de wet met betrekking tot de bouw van windmolenparken te wijzigen, met specifieke suggesties over het besluitvormingsproces en op milieuvoorschriften, zoals het niveau van lawaai en de nabijheid van woon gebieden.

Aanlandige windmolenparken vormen nog steeds slechts een fractie van Polen’s elektriciteitsproductie. Het aantal turbines is echter gestegen van 301 in 2009 naar 835 in 2013, en zal naar verwachting verder toenemen.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl