De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 17 januari 2014

VN ondervraagd Vaticaan scherp over aartsbisschop Wesolowski’s kindermisbruik zaak

Aartsbisschop Silvano Tomasi heeft een VN-Comité verteld dat de zaak tegen de Poolse aartsbisschop Józef Wesolowski, die geconfronteerd wordt met aanklachten wegens kindermisbruik, “de ernst krijgt die ze verdient”.

Aartsbisschop Tomasi vertelde het VN-Comité inzake de rechten van het kind, op donderdag, dat het Vaticaan vorige week heeft aangekondigd dat het Józef Wesolowski, een voormalige Vaticaan vertegenwoordiger in de Dominicaanse Republiek, niet zou uitleveren aan het Caribische eiland of aan Polen, om geconfronteerd te worden met de aanklacht tegen hem omdat hij een burger van het Vaticaan is en daar aanklachten onder ogen zal zien na een onderzoek naar de zaak.

“Een burger van Vaticaanstad is onder onderzoek geplaatst voor vermeende seksuele misdaden tegen kinderen buiten het grondgebied van de Vaticaan stad staat City State,” vertelde aartsbisschop Tomasi de Commissie, toevoegend dat de zaak “met de ernst die het verdient” behandeld zou worden.

Vaticaan ambtenaren stonden bloot aan een scherpe ondervraging voor het Comité, dat jaarverslagen aanhoorde van Naties die het VN-Verdrag voor de rechten van het kind hebben ondertekend, rapporteert het Katholieke Nieuwsagenstschap.

Het Vaticaan tekende het Verdrag in 1990 maar vanaf 1994 tot en met 2012 presenteerde het geen jaarlijkse voortgangsverslagen over de bestrijding van kindermishandeling aan het Comité, ondanks talrijke onderzoeken van vermeend kindermisbruik door geestelijken, vaak decennia terug gedateerd, in de VS, Ierland, Duitsland en elders.

Vorig jaar bleek het dat aartsbisschop Wesolowski, Vaticaan’s ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, onderzocht werd door de politie na kinderen naar voren kwamen bewerend dat ze misbruikt waren door de priester.

Wesolowski, de hoogste Vaticaan ambtenaar die wordtd onderzocht voor vermeende seksueel misbruik van kinderen, wordt nu gedacht in Rome te leven en is tegen uitlevering beschermd door diplomatieke onschendbaarheid.

Een andere Poolse priester die in de Dominicaanse Republiek werkte, pater Wojciech Gil, wordt ook onderzocht voor misbruik van minderjarigen.

Gil verliet het eiland in mei vorig jaar en kwam opnieuw tevoorschijn bij zijn familie thuis in Polen, waar de Poolse politie de beschuldigingen die tegen hem zijn uitgebracht onderzoekt.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl