De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 18 december 2013

Minister van volksgezondheid beoogt ontslag van Nationale Gezondheidszorg chef

De minister van volksgezondheid Bartosz Arlukowicz heeft het ontslag ingediend van het hoofd van de Nationale Gezondheid Fonds (NFZ) Agnieszka Pachciarz.

Het definitieve besluit hierover is te nemen door premier Donald Tusk.

Conflict kwam eerder deze maand naar boven toen Pachciarz een rechtszaak indiende tegen het ministerie.

Pachciarz had geprobeerd een stijging te verkrijgen van bijna 1 miljard zloty (239.2 miljoen euro) in de staatsbegroting voor mensen die niet verzekerd zijn onder de paraplu van NFZ.

Parlementaire commissies over gezondheid en Financiën hadden beiden bezwaar gemaakt tegen het beleid.

Het ministerie van volksgezondheid zelf wankelde, met de vice minister Sławomir Neumann zeggend, voorafgaand aan Pachciarz’s aankondiging dat “er geen duidelijke beslissing was” over deze kwestie, dat er maar een “conflict” was dat opgelost moest worden met het ministerie van Financiën.

Minister president Donald Tusk’s aanvaarding van Arlukowicz’s oproep tot het ontslag van Pachciarz is grotendeels een formaliteit.

In dit verband wordt ervan uitgegaan dat het adjunct-hoofd van de NFZ Marcin Pakulski de post van Pachciarz over zal nemen voor een tussenliggende periode.

Bron: IAR

The News.pl (English version)

Polen zal tegen 2035 met meer dan 2 miljoen mensen gekrompen zijn

Massale emigratie plus een historisch laag geboortecijfer betekent dat de bevolking van Polen zal krimpen met meer dan twee en een half miljoen tegen 2035 krimpen, waarschuwt een verslag voorgelegd aan een Senaatscommissie.

emigratie

Baby die het voetje lekker vindt – auteur Ejdzej

Het ontwerpverslag door de Migratie Onderzoek Academie – die volgend jaar in het voorjaar volledig gepubliceerd zal worden – vindt dat volgend op Polen’s toetreding tot de Europese Unie in 2004, massale emigratie veel regio’s van het land negatief heeft beïnvloed.

“Ontvolking door permanente emigratie, gecombineerd met lage geboortecijfers en een vergrijzende bevolking, heeft geleid tot aanzienlijke verstoringen voor sociaaleconomische ontwikkeling en zal een effect hebben op de toekomstige ontwikkeling van deze regio’s,” zegt het verslag.

Voorzitter van de Commissie voor Migratie Onderzoek, de Poolse Academie van Wetenschappen hoogleraar Marek Okólski zegt, dat sinds de toetreding tot de EU meer dan twee miljoen Polen het land verlieten, met inbegrip van maximaal 10 procent van de Opole regio en negen procent van het district Podlasie.

De noord-oostelijke Warminskie en Mazurskie regio, de armste in Polen, heeft 7,5 procent van de bevolking verloren.

Het verslag stelt ook vast dat de Poolse vrouwen buiten Polen twee keer zoveel kans hebben op baby’s dan binnen.

“De leeftijdsstructuur [van de Poolse bevolking] zal ongunstig veranderen: de leeftijdsgroep onder de 15 zal worden verlaagd met ongeveer 10 procent [tegen 2035], 20-64 jaar oud zal dalen met 7 procent,” vindt het rapport.

Kijkend naar de toekomst, zal een afnemende bevolking de structuur van de familie beïnvloeden, met het uiteenvallen van uitgebreide families, wat betekent dat nieuwe manieren ontwikkeld zullen moeten worden om voor de ouderen te zorgen in een krimpend Polen.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl