De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Ritueel slachten verbod splitst Poolse Tataren op islamitisch feest

Polen’s recente verbod op het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving heeft ’s lands eeuwenoude Tataren gemeenschap gesplitst omdat Eid al-Adha markeert, het offerfeest.

ritueel slachten

Interieur van de moskee in Bohoniki – auteur Jialiang Gao

Hoofd Mufti Tomasz Miskiewicz zei dat het aloude ritueel slachten van lammeren in het dorp Bohoniki, noordoost Polen, zal plaatsvinden.

Echter, Bronisław Talkowski, voorzitter van de Islamitische Gemeenschap in het nabijgelegen Kruszyniany, heeft bevestigd dat de gewoonte in het dorp dit jaar niet zal worden toegepast.

“Wij zullen ons onthouden van ritueel slachten, ook al is het een beperking van onze religieuze rechten,” zei hij.

Slachten zonder voorafgaande verdoving is illegaal geworden sinds 1 januari 2013, nadat dierenrechten activisten gelobbyd hadden over de kwestie en het voor het Poolse Constitutionele Hof brachten.

In juli, stemden parlementariërs een ontwerp wijziging weg op de wet op de dierenbescherming die het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming zou hebben toegestaan, indien uitgevoerd vanwege godsdienstige gebruiken.

Minister president Donald Tusk steunde het amendement, en vandaag, merkte de minister van administratie en digitalisering Michał Boni op dat hij Polen’s moslimgemeenschap had aangemoedigd een klacht in te dienen bij het Constitutionele Hof.

Polen’s Unie van Joodse Religieuze Gemeenschappen heeft dat al gedaan, en de voorgaande wil volgen.

Het offerfeest herdenkt de profeet Ibrahim (Abraham) wiens geloof werd getest toen hem werd bevolen zijn zoon Ishmael (Isaac) te offeren. De profeet werd op het laatste moment van zijn recht ontheven, en een ram werd in Ishmael’s plaats geofferd.

Het feest wordt geteld als een van de twee belangrijkste herdenkingen in de Moslem kalender, en het markeert een tijd van gebeden en bezoeken aan dierbaren.

Geschat wordt dat er heden tussen de 3000 en 5000 Tataren woonachtig zijn in Polen.

Als gevolg van assimilatie, door de eeuwen heen, hebben vele Polen Tataarse achtergronden. De overleden Nobelprijs winnende schrijver Henryk Sienkiewicz had Tataarse wortels, evenals de internationaal gerenommeerde beeldhouwster Magdalena Abakanowicz.

Al met al, wordt er geschat dat er momenteel meer dan 25.000 moslims in Polen leven, met inbegrip van buitenlandse studenten, diplomaten, zakenlieden en vluchtelingen.

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl